Lista firm z którymi WSEI podpisała umowę/porozumienie
dotyczące współpracy z zakresu organizacji praktyk 
   
1 Oxigo Momora Sp. j. w Lublinie
2 Sonet3 Janusz Olek w Lublinie
3 Transition Technologies S.A w Warszawie
4 Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe /ITS/ Polska
z siedzibą  w Warszawie
5 Firma Cubetech w Lublinie
6 Pracownia Usług Technicznych "POWER" w Lublinie
7 HERBAPOL -Lublin S.A.
8 Stokrotka Sp. z.o.o. w Lublinie
9 Megatem EC-Lublin Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie
10 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu
11 Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
12 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Opiekun" w Lublinie
13 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku
14 Niepubliczne Przedszkole Mała Panda w Lublinie
15 Schenker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
16 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie SPZOZ
17 Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
18 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
19 Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
20 Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
21 Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
22 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" w Lublinie
24 Infinite Sp z o.o.
25 CPU s.c. Maciej Jastrzębski, Artur Urbanowicz z siedzibą w Lublinie
26 Urząd Miasta Lublin
27 Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie
28 Lubelski Oddział Okręgowy PCK w Lublinie
29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
30 Komenda Miejskiej PSP w Lublinie
31 Straż Miejska Miasta Lublin
32 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
33 FUTURO EXITO sp z o.o. w Lublinie
34 NPLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
35 BitStream Spółka z o.o. w Lublinie
36 LANEX S.A. w Lublinie
37 Ideopolis Sp. z o.o. w Lublinie
38 praktyka w zespołach kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych
na terenie całego kraju
39 Embiq Sp. z o.o. w Lublinie
40 Airport Warsaw FIR-Db sp z o.o. z siedzibą w Dęblinie
41 Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i położnych
NOVUM w Lublinie
42 ARGO D. Szydłowski i M. Kamiński Sp. j. w Lublinie
43 WAW MIELEC Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu
44 spółka giełdowa WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
45 Lubelski Rynek Hurtowy S.A z siedzibą w Elizówce