Proponujemy Państwu profesjonalną, bezpłatną pomoc w znalezieniu pracowników, stażystów i praktykantów, zarówno do pracy stałej, jak i dorywczej. Wasze oferty dotrą do prawie 10 000 studentów Wyższej szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – potencjalnych pracowników.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pomaga pracodawcom
m.in. poprzez:

  1. Pośrednictwo w organizowaniu praktyk studenckich. Znajdziemy dla Państwa praktykanta o konkretnych predyspozycjach zawodowych. Taka forma przekazywania wiedzy
    i doświadczeń daje pracodawcy szanse na przygotowanie wartościowego pracownika firmy bez poszukiwań i ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to najlepsze rozwiązanie problemów kadrowych w okresach wzmożonej pracy w firmie czy sezonie urlopowym.
  2. Możliwość zamieszczenia za pośrednictwem Biura Karier ofert pracy i staży dla studentów i absolwentów. Oferty zamieszczane są na stronie BK oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni.
  3. Poszukiwanie najodpowiedniejszych kandydatów do pracy, którzy w przyszłości mogą zasilić grono stałych pracowników w firmie.
  4. Umożliwianie bezpośrednich kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami,
    m.in. poprzez prezentacje firm na terenie uczelni, warsztaty, seminaria, konferencje itp. Jest to doskonała okazja, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów
    i zbudować pozytywny obraz firmy. Prezentacje dostarczają informacji o wymaganiach stawianych starającym się o pracę oraz stwarzają obu stronom okazję do wzajemnego poznania. Zapewniamy obsługę logistyczną oraz informacyjną takiej prezentacji.

Poprzez stały kontakt z Państwem nasi studenci będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Wzbogacenie wiedzy teoretycznej o praktykę zaowocuje sukcesami zawodowymi.

Zapraszamy do współpracy!

 

Sylwetki absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji pomogą Państwu bliżej poznać kompetencje, zakres wiedzy oraz umiejętności potencjalnych kandydatów do pracy.

Poniżej przedstawiamy sylwetki dla wszystkich specjalności na kierunkach jakie prowadzi  WSEI.