Szanowny Absolwencie/Szanowna Absolwentko,

W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Obowiązek ten w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizowany jest przez Biuro Karier. Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury uczelni. Sytuacja zawodowa badana jest po roku, trzech oraz pięciu latach od obrony pracy dyplomowej.


Cele badania

  • rozpoznanie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów WSEI
  • rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy
  • przekazanie studentom oraz pracownikom WSEI  informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji
  • celów zawodowych absolwenta WSEI
  • uzyskanie informacji czy absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów
  • uzyskanie informacji pomocnych w prowadzonym doradztwie zawodowym oraz w odpowiednim doborze tematyki warsztatów i szkoleń organizowanych przez Biuro Karier, mających na celu przygotowanie studentów i absolwentów do efektywnych działań na rynku pracy

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza, który umożliwi nam przesłanie ankiety, mającej na celu zebranie informacji na temat sytuacji zawodowej oraz oceny przydatności kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Badanie jest całkowicie anonimowe!

Wyniki zostaną opublikowane na stronie głównej WSEI (www.wsei.lublin.pl) oraz w portalu Biura Karier WSEI (www.biurokarier.wsei.lublin.pl).

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu,

Zespół Biura Karier 

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com