Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji zostało utworzone w dniu 23 grudnia 2002 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", Władz Uczelni oraz Samorządu Studentów. Biuro mieści się w siedzibie WSEI przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.

Misją Biura Karier WSEI jest pomoc studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Biuro prowadzi działalność w kilku kierunkach. Studenci i absolwenci za naszym pośrednictwem mogą skorzystać z banku ofert pracy, praktyk i staży. Udzielamy porad w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy student i absolwent może umieścić swoje CV w naszej bazie danych dostępnej dla pracodawców. Organizujemy liczne szkolenia i warsztaty z tematyki szeroko pojętej przedsiębiorczości akademickiej.
W trudniejszych decyzjach zawodowych fachową pomoc zapewniają psycholodzy działający w Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii Fundacji „OIC Poland"

Biuro Karier WSEI świadczy także usługi dla pracodawców. Pomagamy w znalezieniu odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów do pracy. Organizujemy prezentacje firm na spotkaniach ze studentami, pośredniczymy w procesach rekrutacyjnych pracowników. Prowadzimy kampanię informacyjno-promocyjną na temat aktualnej listy kierunków i specjalności kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji.

Podstawowym celem działań podejmowanych w Biurze Karier WSEI jest profesjonalne przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, zwiększenia ich aktywności i przedsiębiorczości.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Biuro Karier WSEI i Fundację "OIC Poland" cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów nie tylko naszej Uczelni ale również innych Uczelni Lubelskich, z którymi Biuro ściśle współpracuje.