Szukasz możliwości sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce i nabycia nowych umiejętności?
Dobrze trafiłeś!

SIPMA S.A. zaprasza na

PRAKTYKI

w Pionie Ekonomicznym

SIPMA S.A. jest wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce. Jednym z największych przedsiębiorstw produkcyjnych na Lubelszczyźnie. Swoją pracę opieramy na wysokich standardach zarządzania.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat przynależnych do tzw. Grupy NEET tj. spełniających łącznie 3 kryteria nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) zamieszkujących województwo lubelskie.
 
W ramach projektu oferujemy:
1.    Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe
2.    Szkolenie zawodowe (do wyboru: Monter OZE, Sprzedawca, Kucharz, Specjalista ds. funduszy UE, Programowanie komputerowe)
3.    Indywidualne pośrednictwo pracy
4.    Staże zawodowe – 3 miesięczne
 
Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają:
- materiały szkoleniowe
- catering podczas szkoleń zawodowych
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lubelskieplusneet.pl

Zapraszamy przedsiębiorców społecznych do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych prowadzeniu i rozwojowi podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego/ spółdzielni socjalnej organizowanych w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w Europie – SES EU”, w ramach programu Erasmus+.

Celem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy do prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej oraz nabycie przydatnych rynkowo umiejętności i kompetencji.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMOWAĆ BĘDZIE TRZY BLOKI TEMATYCZNE:

I. Finanse podmiotów ekonomii społecznej

 • Zarządzanie finansami
 • Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
 • Planowanie strategiczne i przygotowanie biznes planu dla przedsiębiorców społecznych
 • Narzędzie ICT wspierające proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwach społecznych w oparciu o rzeczywiste dane

II.  Biznes Plan

III. Symulacyjna gra decyzyjna oparta na realiach funkcjonowania przedsiębiorstw

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych zakładaniu i prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego/ spółdzielni socjalnej organizowanych w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w Europie – SES EU”, w ramach programu Erasmus+.

Celem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy w zakresie tworzenia, prowadzenia i pracy w podmiotach ekonomii społecznej oraz nabycie przydatnych rynkowo umiejętności i kompetencji.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor DPS im. Roba Inja w Świdniku
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Pielęgniarka / Pielęgniarz
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
ul. Piasecka 240 21-040 Świdnik
Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Dyplom i inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju administracji DPS lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik, w terminie do dnia 30 września 2016 r. z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko pielęgniarskie
Osoby spełniające kryteria formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Studencie i Absolwencie!

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Szukasz pracodawcy, który da Ci możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności?

Aplikuj do nas!

W Centrali naszej firmy w Lublinie masz możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w Dziale:


v  Kadr

v  Płac

v  Komunikacji Operacyjnej i Kontaktów z Klientami

v  Handlowym

v  Marki Własnej

v  Sprzedaży i wsparcia marketingu

v  Administracji Operacyjnej

v  Rozliczeń Towaru

v  Rozrachunków i Windykacji

v  Zespole Ewidencji Danych


Sprawdź nas w praktyce!

Prześlij swoje CV z dopiskiem „Praktyki/dział”, w którym chcesz je odbyć”, pod adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy ze skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Biuro Karier Politechniki Lubelskiej we współpracy trenerami oraz specjalistami od rozwoju umiejętności i kompetencji realizuje tygodniowy wakacyjny cykl warsztatów i szkoleń „Letnia Szkoła Kariery”.

Letnia Szkoła Kariery jest unikalną szansą skorzystania z bezpłatnych warsztatów, które przygotowują studentów do wejścia na Rynek Pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do zapisów na poszczególne warsztaty.

Zapisy odbywają się poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz temat warsztatu z dopiskiem Letnia Szkoła Kariery.

Poniedziałek 27 czerwca, godz. 10.00-12.00

Personal Branding - jak skutecznie budować swój wizerunek zawodowy, Prowadząca: Olga Szyszka

 • Jak określić swój zawodowy cel?
 • Jak wydobyć i nazwać talenty i kluczowe kompetencje?
 • W jaki sposób szukać Klientów / Pracodawców?
 • Jak dopasować ofertę swoich kompetencji do oczekiwań rynku pracy?
 • Dlaczego pewność siebie i spójna autoprezentacja jest ważnym elementem realizacji celu zawodowego?
 • Jakich błędów nie popełniać w procesie szukania pracy?

Wtorek 28 czerwca, godz. 10.00 – 13.00

Jak brzmisz?, Prowadząca: Edyta Dyrka

 • Emisja głosu - jak praca przepony wpływa na mówienie
 • Twój głos jak Cię słyszą
 • Językołamacze - oby język giętki wyraził wszystko to, co oczy widzą
 • Zanim zaczniesz mówić obróć 7 razy językiem w gębie - ćwiczenia, aparatu mowy

Środa 29 czerwca, godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty design engineering -Nowoczesne projektowanie w technologii BIM, Prowadzący: mgr inż. Hubert Niedziałek, mgr inż. Adam Stępień

Zapraszamy na krótki pokaz możliwości programów Revit oraz Robot wykorzystujących technologię projektowania Building Information Modeling, a także efektywne wykorzystanie programu 3ds Max w modelowaniu i udoskonalaniu obiektów.

 • Modelowanie architektoniczne
 • Obliczenia konstrukcyjne
 • Generowanie płaskich rysunków technicznych
 • Fotorealistyczne wizualizacje i animacje
 • Symulacje tworzenia różnych wariantów wizualizacji
 • Gra światłem, tworzenie i udoskonalanie obiektów

Czwartek 30 czerwca, godz: 15.00 do 18.00

Lider z batutą - o sztuce zarządzania zespołem, Prowadząca: Ewelina Bereziewicz

 • Odnajdywanie indywidualnej tożsamości lidera 
 • Kreowanie wizji przyszłości
 • Główne filary pracy zespołowej
 • Harmonijna współpraca i mistrzowskie wykonanie dzieła

Piątek 1 lipca,  godz. 17.00 – 19.00

Jak robić karierę w IT? 

Prowadzący: Jakub Pizoń, Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych CA Consulting S.A. Grupa Kapitałowa Comarch

 • Dowiedz się jak robić karierę w IT i znajdź odpowiedź na pytania!
 • Czy koniecznie trzeba programować by być w IT?
 • Jakie umiejętności są pożądane a jakie nie?
 • Jak przygotować się do rozmowy w sprawie pozycji w firmie IT.
 • O tym i o innych ciekawych sprawach dowiesz się właśnie na spotkaniu.

Sobota 2 lipca,  godz. 10.00 -12.00

Najważniejsze aspekty negocjacji na przykładzie negocjowania wynagrodzenia podczas rekrutacji

Prowadzący: Jacek R. Kłodnicki

Dzięki uprzejmości Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej, wszystkie szkolenia odbędą się w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, p.518, piętro 5, ul. Nadbystrzycka 36 C.