Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) w ramach konkursu nr RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15.

W ramach projektu będą realizowane bezpłatne certyfikowane szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji w ramach projektu Języki drogą do sukcesu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych 140 os (90K/50M) w wieku 25 lat  i więcej o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego poprzez objęcie ich do 31.07.2017 r. wsparciem w postaci bezpłatnych certyfikowanych szkoleń językowych. 120 osób (w tym 28 N) skorzysta z kursu języka angielskiego na poziomie A, 10 osób na poziomie B oraz 10 osób z kursu języka niemieckiego na poziomie A.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych czerwiec 2016.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  wrzesień/październik 2016 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu wręczenie certyfikatów: czerwiec / lipiec 2017r. 

Uczestnicy projektu: 140 os (90K/50M) w wieku 25 lat  i więcej o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego

Rekrutacja -  czerwiec 2016

  1. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Uczelni,. będzie prowadzona w sposób ciągły do zebrania ostatniej grupy szkoleniowej i zakończy się zakwalifikowaniem 140 os spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.
  2. Selekcja. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www Uczelni i w biurze projektu Dokumenty powinny być kompletne i być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz złożone w j. polskim. W skład ww. dokumentów wchodzą: formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami (tj. o zapoznaniu się z regulaminem projektu, o niepełnosprawności - w przypadku braku możliwości uzyskania danych źródłowych), orzeczenie lub inny dokument, o którym mowa w przepisach o stopniu niepełnosprawności oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  3. Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia), - kompletność dokumentów rekrutacyjnych - wiek 25 lat i więcej, wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie)  włącznie, zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego
  4. Ocen strategiczna: - wiek 50 lat i więcej - 5 pkt. - niepełnosprawność - 5 pkt.

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie ilość zdobytych punktów, płeć (pierwszeństwo udziału w Projekcie będą mieć kobiety) oraz jako ostatnia kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały zakwalifikowane oraz listę rezerwową.

W celu dostosowania proponowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników kandydaci z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu wezmą udział w testach ze znajomości danego języka. Testy pozwolą na określenie bazowego stanu, poziomu wiedzy i umożliwią podział kandydatów na grupy o różnych poziomach zaawansowania znajomości danego języka .

W przypadku rezygnacji / bądź skreślenia któregokolwiek BO z listy podstawowej istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej Etap rekrutacji zakończy się w chwili podpisania przez zakwalifikowane osoby Umowy uczestnictwa w projekcie od tego momentu staną się one Uczestnikami projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Biura Projektu -  Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

trendycsr

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, jak co roku zgromadzi studentów z całej Polski, którzy przez dwa dni wydarzenia - 10 i 11 czerwca - będą mogli zdobywać wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility). Akademia to miejsce spotkania ekspertów: praktyków i teoretyków. Pozwala to uczestnikom nie tylko zdobyć wiedzę, ale również nawiązać interesujące znajomości z prelegentami, innymi studentami. 

 

 

 

Asentia Consulting zaprasza do udziału w projekcie "Pracownia kompetencji 2", którego kluczową ideą jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób młodych zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego.

 eurostaz-FB

Ruszyła III edycja konkursu „EuroStaż". Konkurs ten jest skierowany do osób między 19 a 26 rokiem życia, które chcą rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć kwalifikacje i horyzonty. Główne nagrody to 16 płatnych miesięcznych staży w Parlamencie Europejskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w konkursie na www.eurostaz.pl.

Terminy:

I etap: 17 maja 2016 r. – 10 czerwca 2016 r.

II etap: 14 czerwca 2016 r. – 4 lipca 2016 r.

III etap: 16 lipca 2016 r. – 5 sierpnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi między 6 a 12 sierpnia 2016 roku.

Nagrody:

I nagroda - 16 płatnych staży; w konkursie zostanie wyłonionych 16 laureatów, po 1 z każdego województwa;

II nagroda - 32 wyjazdy studyjne dla osób które zajmą II i III miejsce w każdym województwie;

III nagroda - nagrody dodatkowe dla osób które zajmą IV i V miejsce w każdym województwie.

Organizatorami konkursu są: Klub Obywatelski, Europejska Partia Ludowa, Instytut Obywatelski i Platforma Obywatelska. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.eurostaz.pl.

 

logo-stokrotka

Studencie i Absolwencie!

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Szukasz pracodawcy, który da Ci możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności?

Aplikuj do nas!

W Centrali naszej firmy w Lublinie masz możliwość odbycia bezpłatnych praktykw Dziale:


v  Rekrutacji

v  Kadr

v  Płac

v  Komunikacji Operacyjnej i Kontaktów z Klientami

v  Komunikacji i Wsparcia ZL

v  Handlowy

v  Marki Własnej

v  Marketingu

v  Administracji Operacyjnej

v  Rozliczeń Towaru

v  Rozrachunków i Windykacji

v  Zespół Ewidencji Danych


Sprawdź nas w praktyce!

Prześlij swoje CV z dopiskiem „Praktyki/dział”, w którym chcesz je odbyć”, pod adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy ze skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.