Plakat

 

Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego organizuje warsztaty pt. "Staże i praca w instytucjach UE - instrukcja obsługi", które skierowane są do studentów, a także absolwentów, z całego województwa lubelskiego. Warsztaty mają na celu przedstawienie młodym ludziom możliwości odbywania staży i aplikowania o pracę w różnych instytucjach Unii Europejskiej. Warsztaty odbędą się w dniu 19.11.2015 r. w sali 101 w budynku Agro II, na pierwszym piętrze, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15 o godz. 11:00.
Dodatkowo spośród uczestników warsztatów wyłoniona zostanie jedna osoba, która będzie miała możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w Biurze Pana Posła w Brukseli.

Materiały do pobrania:
Regulamin konkursu stażowego
Program warsztatów