Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z przyjemnością prezentuje Grę „Przedsiębiorstwo Symulacyjne.

gracoffe1 „Przedsiębiorstwo Symulacyjne” jest to gra z zakresu przedsiębiorczości adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy wcielają się w rolę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Aplikacja pomaga zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku poprzez umożliwienie potencjalnym graczom podejmowania strategicznych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Gracze mogą również na bieżąco śledzić skutki podejmowanych decyzji. Dzięki uczestnictwu w grze, uczniowie mogą w sposób praktyczny wykorzystać informacje zdobywane w trakcie lekcji. Ciekawa grafika, dynamiczna akcja, oraz możliwość rywalizacji z pewnością zachęcą uczniów do uczestnictwa w grze. Gra rozwija kompetencje językowe, matematyczne, przedsiębiorcze oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Zadaniem każdego gracza jest zbudowanie firmy i prowadzenie jej przez jak najdłuższy okres czasu. Aplikacja jest skonstruowana w taki sposób, że poszczególni uczniowie (lub grupy uczniów) działają na rynku jako przedsiębiorcy konkurujący ze sobą. Nauczyciel będąc administratorem danej rozgrywki, ma możliwość dowolnego zatrzymywania i uruchamiania gry (np. korzystając z gry jedynie podczas lekcji), dzięki czemu możliwe jest bieżące omawianie poszczególnych posunięć indywidualnych graczy.

gracoffe2Gra jest dostępna w językach: polskim, angielskim, słoweńskim, rumuńskim, greckim, hiszpańskim, rosyjskim oraz niemieckim.

Aplikacja jest dostepna on-line i jest przeznaczona dla instytucji edukacyjnych, szkoł ponagimnazjalnych oraz uczelni wyższych zainteresowanym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania procesu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

Aplikacja została nagrodzona medalem w ramach konkursu organizowanego w Programie Comenius jest to najważniejsza w Niemczech i całej Europie nagroda dla wyróżniających się pomocy dydaktycznych opartych o technologię cyfrową.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu:  
http://coffe-enterprise.wsei.lublin.pl/

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania bezpłatnego dostępu do gry uzyskają Państwo w

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI: tel: (81) 749 32 49
 
Gra powstała w ramach projektu pt.”Competences of future”, realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji) na podstawie umowy nr  2013-1-PL1-LEO05-37816 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie