Już po raz Piąty Fundacja PAFERE szuka najlepszych prac magisterskich z Ekonomii, Finansów, Prawa i Zarządzania.

Konkurs skierowany jest do osób, które w okresie pomiędzy styczniem 2014r. a końcem czerwca 2015r. zostały magistrami.

W sezonie 2014/2015 konkurs będzie odnosił się do dorobku Frédérica Bastiata. Nawiązanie pracy konkursowej dzieł Frédérica Bastiata nie musi być ścisłe – chodzi bardziej o inspirację niż naśladownictwo."

Frédéric Bastiat jest jedną z kluczowych postaci dla rozwoju myśli ekonomicznej, nie tylko z uwagi na doniosłość i wagę jego prac, ale przede wszystkim z powodu bogactwa języka, obrazowych porównań oraz prostych i zapadających w pamięć przykładów ukazujących rzeczywiste mechanizmy rządzące gospodarką. Bastiat był gorącym przeciwnikiem socjalizmu, lecz nie z powodów ideologicznych, lecz wyłącznie dlatego że był w stanie wykazać, iż jest to system skazany na klęskę. Historia dowiodła słuszności poglądów Bastiata.

Konkurs Magister PAFERE ma wypromować autora najlepszej pracy pod względem merytorycznym. Temat pracy jest dowolny, jakkolwiek oczekujemy prac osadzonych we współczesności. Jednocześnie chcemy, aby uczestnicy konkursu czerpali inspirację z dorobku Bastiata, w szczególności z tytułu i treści pracy "Co widać i czego nie widać". Zależy  bowiem na tym, aby prace dotykały zasadniczego problemu, jakim są procesy niedostrzegalne, do zauważenia których i docenienia konieczny jest namysł i odpowiednia wiedza.

 

Nagrody o łącznej wartości 5250zł stanowić będą istotną zachętę dla świeżo upieczonych magistrów. Nagroda główna to 3000 zł.(podatek pokrywa Fundacja) oraz publikacja zwycięskiej pracy.

 

Termin przesyłania prac mija z końcem sierpnia 2015r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2015r.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji www.pafere.org lub telefonicznie- Pani Katarzyna Florek +48 690-290-160