Rekrutacja do XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów

Rekrutacja do Akademii Młodych Dyplomatów w roku akademickim 2015/2016 rozpoczęła się!

Aplikuj teraz!

Program Akademii Młodych Dyplomatów został stworzony z myślą o studentach ostatnich lat studiów i młodych absolwentach, którzy rozpoczynają karierę zawodową. W procesie rekrutacji rozpatrywane są następujące kryteria:

 1. zainteresowanie tematyką stosunków międzynarodowych i perspektywa pracy w środowisku międzynarodowym,
 2. zaangażowanie społeczne, działalność w organizacjach studenckich i pozarządowych, udział w wymianach międzynarodowych,
 3. osiągnięcia naukowe, stypendia, publikacje,
 4. ukończenie co najmniej I roku studiów licencjackich,
 5. dobra znajomość języka angielskiego - co najmniej na poziomie B2 (inne języki są dodatkowym atutem),
 6. wykazywanie się cechami opisanymi w Profilu Idealnego Kandydata AMD.

W poprzednich edycjach o jedno miejsce w AMD ubiegały się średnio trzy osoby.

Procedura rekrutacji:

 1. By zaaplikować do AMD należy najpierw wypełnić formularz rejestracyjny.
 2. Następnie z każdym kandydatem zostanie przeprowadzona przez telefon krótka rozmowa kwalifikacyjna
  O terminie będziemy wcześniej informować drogą mailową.
 3. Przejść pozytywnie proces weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną EAD.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej informacji o wynikach rekrutacji, uiścić opłatę i przesłać ankietę do almanachu studentów XII edycji AMD.

Harmonogram rekrutacji:

Pierwsza tura rekrutacji potrwa do 5 lipca.
Wyniki zostaną ogłoszone do 27 lipca.

Druga tura rekrutacji zakończy się 9 listopada.
Informacje o zakwalifikowaniu do AMD kandydaci otrzymają do 21 listopada.

Opłata za program wynosi 2840 zł.

Opłata za program zawiera:

 • udział w 7 zjazdach oraz uroczystej inauguracji i zakończeniu,
 • udział w trzydniowej sesji wyjazdowej (łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem),
 • możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych,
 • dostęp do oferty Biura Karier,
 • udział w programie praktyk w ambasadach,
 • materiały warsztatowe,
 • konto pocztowe na serwerze diplomats.pl,
 • dyplom ukończenia AMD (po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie AMD),
 • dostęp do Klubu Alumna.

Opłata nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na zjazdy i sesje wyjazdowe AMD,
 • kosztów wyżywienia na zjazdach warszawskich,
 • kosztów zakwaterowania podczas zjazdów warszawskich.

Terminy zjazdów AMD12:

Dokładne daty podamy wkrótce.

Aplikuj teraz!