Miejski Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza

na spotkanie informacyjne poświęcone nowemu portalowi internetowemu „LUBELSKA PRACOWNIA”,

które odbędzie się dnia 29.10.2014r., w godzinach 10.00 – 14.00

w sali konferencyjnej Hotelu „PRIMA”, przy ulicy Partyzantów 44 w Puławach

Portal został stworzony w ramach realizacji projektu partnerskiego „Lubelska Pracownia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",                                               Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

Lubelska Pracownia dla Absolwenta to:

  • ułatwienie absolwentom uczelni wyższych szybkiego znalezienia pracy,
  • zorientowanie się w wymaganiach pracodawców,
  • pozyskiwanie i aktualizacja kompleksowych informacji o lubelskim rynku pracy
  • innowacyjna forma wsparcia

Lubelska Pracownia dla Pracodawcy to:

  • szybkie i skuteczne stworzenie profilu poszukiwanego kandydata,
  • umożliwienie zapoznania się z kwalifikacjami osób poszukujących Pracy w szybki sposób, bez konieczności przeglądania tysiąca CV,
  • ograniczenie kosztów rekrutacji i czasu poświęconego na analizę aplikacji

Uczestnicy, oprócz informacji na temat funkcjonowania portalu otrzymają materiały informacyjne oraz poczęstunek.

Więcej informacji pod nr telefonu 81 466 52 29