Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że aktualnie posiada środki finansowe na:

  • organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Forma ta umożliwia Pracodawcy zweryfikowanie praktycznych umiejętności zawodowych potencjalnego pracownika, bez ponoszenia kosztów związanych z jego zatrudnieniem.
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do wysokości 6-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających w mieście Lublin (V)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
  • organizację prac interwencyjnych z 6-cio miesięcznym okresem refundacji w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Warunkiem skorzystania z ww. form wsparcia jest organizacja stażu lub zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Za czas odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium, a w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz prac interwencyjnych wynagrodzenie za pracę wypłacane przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl
  • telefonicznie pod nr.tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44
  • wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.