Centrum Szkoleniowo Doradcze prowadzi nabór do projektu "(Od)ważni na starcie", którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe (do 5 lat od ukończenia studiów) lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej pozostających bez zatrudnienia z woj. lubelskiego.

W ramach projektu będą prowadzone następujące formy wsparcia:

  • Zaplanowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej – zajęcia indywidualne, 6 godzin na osobę, 2 spotkania po 3 godziny;
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe – warsztaty motywacyjne, zajęcia indywidualne, 10 godzin na osobę, 5 spotkań po 2 godziny;
  • Szkolenie zawodowe [dobrane indywidualnie (z uwzględnieniem IŚKZ) do potrzeb Uczestników, predyspozycji zawodowych, oczekiwań oraz będą zgodne z potrzebami rynku pracy], zajęcia grupowe, 120godzin/grupa, 15 spotkań po 8 godzin;
  • Staże aktywizacyjne – w wymiarze 4 miesięcy (8 godzin/dzień, tj. 40 godzin/tydzień; 7 godzin/dzień, tj. 35 godzin/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub średnim stopniem),
  • Stypendium stażowe - 2 250,00 zł brutto miesięcznie.

Miejsce stażu i jego program zostanie dobrane zgodnie z odbytym szkoleniem i predyspozycjami psychofizycznymi i zdrowotnymi, wykształceniem oraz kwalifikacjami zawodowymi.

Więcej informacji:

Centrum Szkoleniowo Doradcze

ul. Długa 5, 20-337 Lublin

tel. 533 353 384