Rozpoczęto nabór kandydatów do płatnego Programu Staży Zawodowych „Young Professionals Programme” w NATO (North Atlantic Treaty Organization - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) w Brukseli, w Belgii.

Szczegółowe informacje na temat programu, link do formularza aplikacyjnego oraz opis procesu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej NATO: www.nato.int/YPP.

Zgłoszenia do programu można składać do 31 maja 2020 r. wyłącznie poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.nato.int/YPP.

Staże rozpoczną się na początku 2021 r.

Zapraszamy do aplikowania!