Zgłoś się do projektu AKCJA 4.0! Jest to cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych. Szukamy 12 zmotywowanych młodych osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby i dobrze się bawić.

Na czym to polega?

Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych w Lublinie oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie online. Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. W przypadku przedłużającego zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa przewidujemy realizację części lub całości zajęć w formie online.  Będziemy elastycznie reagować na zmieniająca się sytuację. Zajęcia online będą podzielone na spotkania 3 godzinne.

Zajęcia dla liderów/ek młodzieżowych będą trwały w miesiącach czerwiec - wrzesień 2020. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w czerwcu. Program szkolenia poniżej.

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy: http://fundacjatuitam.pl/blog-wiecej.php?&KPadmingal=4

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Coaching obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką. Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.

Szczegóły i regulamin projektu:
http://fundacjatuitam.pl/projekty