Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Rady, która będzie organem doradczym Ministra Klimatu. Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat.

Na zgłoszenia czekamy do 29 maja 2020 r. (w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu przesyłki pocztowej na Kancelarię Ministerstwa Klimatu).
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Klimatu.

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa do 30 września 2020 r.

Więcej informacji na temat kandydowania do Młodzieżowej Rady Klimatycznej w Regulaminie Naboru dostępnym na stronie internetowej: https://lnkd.in/dGuURHs