PROJEKT ABSOLWENT

Do projektu zapraszamy osoby:

  • z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • realizujący ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole wyższej (studia magisterskie)
  • które ukończyły szkołę wyższą (lub uzyskały absolutorium), posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu (studia licencjackie i magisterskie);
  • które realizują studia podyplomowe;

W ramach uczestnictwa zapewniamy:

  • atrakcyjne szkolenie zawodowe ze stypendium szkoleniowym,
  • staże ze stypendium stażowym,
  • dodatek motywacyjny,
  • wsparcie doradcy i psychologa.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

MARTYNA ZIARKIEWICZ 783 694 762