FUNDACJA HEROS zaprasza do udziału w projekcie „Absolwent w drodze do kariery!”” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • są studentami przedostatniego, ostatniego semestru lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach,
 • pozostających bez zatrudnienia nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • są mieszkańcami woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

W ramach realizowanego przez Fundację projektu Uczestnicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.:

 • Doradztwa zawodowego
 • Poradnictwa psychologicznego
 • Poradnictwa prawnego
 • Warsztaty kariery zawodowej
 • Szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe
 • Staży zawodowych
 • Pośrednictwa pracy
 • Dodatek motywacyjny w wysokości do 400zł/ miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Fundacji Heros przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie.
Zgłoś się już dziś!
Telefon: +48 570 122 110
www:fundacjaheros.org