W marcu 2020 odbędzie się IV Konkurs Psychologiczny "Psychologia w biznesie" organizowany przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania działającego na KUL-u skierowany głównie do studentów psychologii lubelskich uczelni.

Pytania konkursowe będą opierały się na wiedzy zawartej w literaturze z dziedziny psychologii biznesu znajdującej się pod poniższym linkiem.

https://www.facebook.com/events/2527961134089018/permalink/2535639389987859/

Konkurs składa się z trzech etapów, tj.

Etap I, 5 marca: Test dla wszystkich uczestników składający się z 40 pytań

Etap II, 12 marca: Turniej o zbliżonym przebiegu do teleturnieju "1 z 10" w którym weźmie udział 10 najlepszych osób. 

Etap III, 19 marca:  Finał polegający na rozwiązaniu zadania "Case Study". 

W konkursie można wygrać wiele ciekawych nagród, min. wejściówki do miejsc kultury w Lublinie, indywidualne sesje ze specjalistami mające na celu rozwinięcie kompetencji miękkich oraz nasza wisienka na torcie- płatny, 3- miesięczny wakacyjny staż w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wybranym przez siebie dziale. 

Udział w konkursie daje realną możliwość zapoznania się z fachową wiedzą oraz nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego, które pozwoli zwiększyć konkurencyjność studentów na rynku pracy.

Żeby wziąć udział w konkursie należy wypełnić prosty formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe234IjfcIGz5mAUYWpXuWXMI4FaDoiHiz15X5eBDGUrye2vg/viewform

Regulamin: https://docs.google.com/document/d/1mBN5y954HGe3HRZvvyg6JijvzavnGpmkgooGSV_00SY/edit

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2527961134089018/permalink/2535639389987859/