Uprzejmie informujemy o możliwości odbycia praktyk lub wolontariatu w Warszawie w Departamencie Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Klimatu:

  • w Zespole ds. Legislacji,
  • w Wydziale Nadzoru nad Służbą Geologiczną,
  • w Zespole ds. Współpracy i Nadzoru.

Szczegółowe informacje na temat praktyk studenckich i wolontariatu w Ministerstwie Klimatu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/kariera-w-ministerstwie