Ministerstwo Finansów – Biuro Dyrektora Generalnego w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją studenckich praktyk zawodowych w departamentach / biurach Ministerstwa Finansów, głównie dla studentów ostatnich lat studiów ( 4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

 

Do odbywania praktyk w Ministerstwie Finansów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Praktyki w Ministerstwie Finansów są bezpłatne. Ministerstwo Finansów nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki w Ministerstwie Finansów organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów trwają minimum 2 tygodnie i zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 9.00.

Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącymi pracami departamentu/biura i spełnienie przez studenta wymaganych kryteriów nie może być traktowane jako zobowiązanie MF do przyjęcia na praktykę.

Podczas trwania praktyki studenci zapoznają się ze strukturą organizacyjną Ministerstwa Finansów oraz z zakresem działania komórek organizacyjnych, jak również włączają się w realizację bieżących zadań departamentów /biur.

Po zakończeniu odbywania praktyki Ministerstwo Finansów wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

Wiedza i kwalifikacje zdobyte przez studentów, są wkładem Ministerstwa Finansów w przygotowanie zawodowe absolwentów wyższych uczelni.

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:
1. Wydział Rozwoju Zawodowego na podstawie dokumentów aplikacyjnych dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę z profilem działania departamentu/biura, w którym będzie ona realizowana.
2. Zaakceptowane w pierwszym etapie aplikacje zostają następnie wysyłane do deklarowanych w formularzu aplikacyjnym departamentów/biur. Na tym poziomie podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odrzuceniu oferty o czym studenci zostają informowani przez Biuro Dyrektora Generalnego, pisemnie lub telefonicznie.

Wymagany ( w oryginale) komplet dokumentów:
1. Formularz aplikacyjny dla praktykantów (do pobrania) .
2. CV
3. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
4. Dowód ubezpieczenia NW na okres praktyki.

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Rozwoju Zawodowego - Praktyka
ul. Świętokrzyska 12
00 - 916 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Finansów - adres jw.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowych praktyk udziela – Biuro Dyrektora Generalnego pok. 4163/4 Pani Iwona Białobrzewska tel. 0-22 694-51-75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.