Na stronie Ministerstwa Środowiska pojawiły się kolejne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Ministerstwie.

- specjalista ds. geologii inżynierskiej i hydrogeologii w Wydziale Hydrogeologii i Inżynierii Geologicznej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (do 7.10.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-geologii-inzynierskiej-i-hydrogeologii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-in/ 

- specjalista ds. obsługi bieżącej budżetu w układzie zadaniowym w Wydziale Budżetu, Planowania i Analiz Biurze Finansowym (do 14.10.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-biezacej-obslugi-budzetu-w-ukladzie-zadaniowym-w-wydziale-budzetu-planow-1/ 

- główny specjalista ds. nadzoru nad GIOŚ oraz opracowywania przepisów z zakresu ochrony środowiska w Wydziale Instrumentów Środowiskowych w Departamencie Zarządzania Środowiskiem (do 14.10.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/glowny-specjalista-do-spraw-nadzoru-nad-gios-oraz-opracowywania-przepisow-z-zakresu-ochrony-sro/ 

- specjalista ds. analiz gospodarczych i ekonomicznych w Zespole ds. Orzecznictwa, Legislacji i Analiz w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (do 28.10.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-analiz-gospodarczych-i-ekonomicznych-w-zespole-ds-orzecznictwa-legislacji-i-a-3/ 

- starszy specjalista ds. wdrażania najlepszych dostępnych technik i współpracy z Komisją Europejską w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem (do 21.10.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/starszy-specjalista-ds-wdrazania-najlepszych-dostepnych-technik-i-wspolpracy-z-komisja-europej/

Szczegółowe informacje na temat pracy, praktyk studenckich i wolontariatu są do znalezienie na stronie: https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Zapraszamy do aplikowania!