Na stronie Ministerstwa Środowiska pojawiły się kolejne ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy.
Zapraszamy do zapoznania się i aplikowania!

- specjalista ds. opisywania stanowisk pracy, organizacji praktyk studenckich, staży
i wolontariatów w Wydziale Naboru i Zarządzania Kompetencjami w Biurze Dyrektora Generalnego (termin składania ofert: 15.07.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-opisywania-stanowisk-pracy-organizacji-praktyk-studenckich-stazy-i-wolontari/

- radca prawny ds. obsługi prawnej legislacji w wydziale Obsługi Prawnej w Departamencie Polityki Surowcowej i Analiz (termin składania ofert: 08.07.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/radca-prawny-do-spraw-obslugi-prawnej-legislacji-w-wydziale-obslugi-prawnej-w-departamencie-polity/

- specjalista ds. bieżącej obsługi budżetu w układzie zadaniowym w Wydziale Budżetu, Planowania i Analiz w Biurze Finansowym (termin składania ofert:11.07.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-biezacej-obslugi-budzetu-w-ukladzie-zadaniowym-w-wydziale-budzetu-planow/

- specjalista ds. rozliczania i administrowania Projektem POIS.02.04.00-00-0001/15 "Promocja Parków Narodowych jako marki" w Wydziale Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody (termin składania ofert: 31.07.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-rozliczania-i-administrowania-projektem-pois020400-00-000115-promocja-pa-1/

Szczegółowe informacje na temat pracy, praktyk studenckich i wolontariatu są do znalezienie na stronie: https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie