Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami
w stopniu umiarkowanym oraz znacznym
do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanym w ramach konkursu nr 4/2017 PFRON pn. „Samodzielni i skuteczni”.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro Regionalne
al. Kraśnicka 127/129
20-718 Lublin
tel. (81) 536 10 24
www.far.org.pl