REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI!

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jeśli rozważasz pracę w służbach mundurowych, Program "Rekrut" jest dla Ciebie!

Program zapewnia:

  • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
  • gwarancję stałych warunków pracy,
  • ciekawą pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego - różnorodny system szkoleń,
  • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
  • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy).

Więcej szczegółów:
http://lubelska.policja.gov.pl/lub/praca-w-policji/13281,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html