Zapraszamy do aplikowania na nowe oferty pracy w Ministerstwie Środowiska:

- główny specjalista ds. budżetowo-organizacyjnych w Zespole ds. Finansów i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Departamencie Leśnictwa (do 27.02.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/glowny-specjalista-do-spraw-budzetowo-organizacyjnych-w-zespole-do-spraw-finansow-i-pozyskiwania-1/ 

- starszy specjalista ds. monitorowania realizacji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Departamencie Funduszy Ekologicznych (do 8.03.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/starszy-specjalista-do-spraw-monitorowania-realizacji-projektow-programu-operacyjnego-infrastruktur/ 

- starszy specjalista ds. koordynacji spraw międzynarodowych z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i ochrony przyrody  w Wydziel Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony Przyrody (do 5.03.2019 r.)

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/starszy-specjalista-ds-koordynacji-spraw-miedzynarodowych-z-zakresu-ochrony-roznorodnosci-biolo/

Aktualne ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Środowiska publikowane są na stronie:
https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/