Ministerstwo Środowiska zaprasza do aplikowania na oferty praktyk i wolontariatu
w Departamencie Nadzoru Geologicznego, Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych
i Departamencie Polityki Surowcowej i Analiz.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie