Warsztat z metod pracy z grupą dzieci i młodzieży z elementami plastyki, muzyki, teatru oraz choreografii.

02 marca 2014 godz: 11:00 - 16:00

Umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy:

- dowiedzą się jak wykorzystać proste techniki plastyczne w pracy z grupą dzieci i młodzieży

- poznają, jak muzyka wpływa na twórcze działania dzieci i młodzieży

- nauczą się jak integrować grupę poprzez techniki teatralne

- zdobędą umiejętność pracy z młodzieżą przy pomocy ruchu i tańca

Warsztat skierowany jest do studentów i absolwentów do 26 r.ż. oraz doktorantów do 30 r.ż.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne. Po zrealizowaniu obu części uczestnicy dostają szczegółowe zaświadczenia.

Więcej informacji na FB