WYKAZ ZAJĘĆ PORADNICTWA GRUPOWEGO

organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie w II kwartale 2017 r.

 

 

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

CIiPKZ w Lublinie, ul. Obywatelska 4, tel. 81 463 53 51, pokój 130

„Moja firma – jak zostać przedsiębiorcą”

godz.09.00-14.00

6 czwartek

18 czwartek

22 czwartek

„Nie bój się komputera”

godz.09.00-13.00

27 czwartek

25 czwartek

29 czwartek

„Znajdź pracę przez Internet”

godz.09.00-13.00

28 piątek

26 piątek

30 piątek

„Przygotuj się do spotkania z pracodawcą”

godz.09.00-13.00

25 wtorek

16 wtorek

27 wtorek

„Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy”

godz.09.00-13.00

12 środa

-

-

„Jak radzić sobie ze stresem”

godz.09.00-13.00

-

23 wtorek

-

„Kreatywni i zmotywowani”

godz.10.00-12.00

 

-

23 piątek

 

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w naszych bezpłatnych zajęciach

Możliwość zapisu poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub formularz zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
nie później niż dwa dni robocze przed terminem rozpoczęcia zajęć

* Tematyka oraz terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na możliwość dostosowania ich do potrzeb klientów. 

Więcej informacji: http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1019595-warsztaty-i-zajecia-grupowe-oferta-i-zapisy-