TAG-CONSULTING ORAZ INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

w dniach od 2 lutego do 22 lutego 2017r. (włącznie)

przyjmują zgłoszenia do I edycji projektu

Młodzi aktywni

Projekt „Młodzi aktywni” skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu (nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)i szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nieuczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Priorytetowo traktowane są m.in. osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe na terenie wiejskim, bez doświadczenia zawodowego, spełniające powyższe kryteria.

 Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

  • identyfikację potrzeb, w tym poradnictwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe
  • staże zawodowe + stypendium stażowe
  • pośrednictwo pracy
  • zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb, szkolenia i pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie „Młodzi aktywni” jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na:  

www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl

Biuro projektu:

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
 tel. (0 81) 444 99 40 lub (+48) 534 682 231

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.