Asentia Consulting zaprasza do udziału w projekcie "Pracownia kompetencji 2", którego kluczową ideą jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób młodych zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego.

 

Dla kogo?

 • 50 osób w wieku 15–29 lat, w tym minimum 13 osób w wieku 15-24 lat,
 • pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), kwalifikujemy również studentów studiów zaocznych,  
 • zamieszkałych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu lubelskiego, tj. gmin: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew
 • zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców,
 • zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,
 • zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia.
 • dodatki szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu,
 • stypendium stażowe 1281 zł brutto miesięcznie przez 6 miesięcy,
 • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, indywidualne poradnictwo zawodowe i grupowe oraz szkolenia,
 • materiały dydaktyczne, literaturę dotyczącą wybranej ścieżki szkoleniowej,
 • poczęstunek w trakcie szkoleń (obiad i przerwy kawowe).

Korzyści:

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

Co oferujemy:

1. Diagnozę możliwości w zakresie doskonaleniazawodowego – 3 godz. dla każdego uczestnika,  

2. Poradnictwo zawodowe indywidualne – 5 godz. dla każdego uczestnika,

2. Szkolenia do wyboru spośród 4 ścieżek (należy wybrać jedną):

ŚCIEŻKA 1. SPECJALISTA DS. E-HANDLU

ŚCIEŻKA 2. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ŚCIEŻKA 3. SPECJALISTA DS. RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

ŚCIEŻKA 4. MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

4. Staże zawodowe przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej projektu www.pracowniakompetencji.edu.pl.

 

Dodatkowo zapewniamy:

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zasady rekrutacji:

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy złożyć osobiście lub przesłać do biura projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego kserokopię zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie projektu: www.pracowniakompetencji.edu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pracowniakompetencji.edu.pl oraz pod numerem telefonu 81 473 26 54. Biuro projektu: Asentia Consulting, ul. B. Głowackiego 35 lok. 363, Lublin.